Cine sunt eu


Am absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (secţia franceză-engleză) din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 2002. Tot în anul 2002 am obţinut autorizaţia de traducător (nr. 6098) emisă de Ministerul Justiţiei. În desfăşurarea acestei activităţi îmi propun să ofer servicii prompte şi de cea mai bună calitate, la tarife competitive.

Doresc să vin în sprijinul clienţilor mei prin experienţa pe care mi-am format-o în toţi aceşti ani în care am lucrat exclusiv traduceri autorizate, atât direct cu clienţii proprii, cât şi indirect, prin agenţiile intermediare de traduceri. Astfel, pot face faţă traducerii documentelor din cele mai variate domenii de activitate.

Printre clienţii mei de până acum se numără persoane juridice din România şi din străinătate, inclusiv companii multinaţionale, birouri individuale şi case de avocatură, birouri de traduceri, persoane fizice, notariate, instanţe judecătoreşti, ministere, organe de urmărire penală.Ce vă pot oferi


Vă ofer traduceri simple, autorizate sau legalizate notarial, în termenul agreat împreună cu clientul, fără a mă abate de la standardele de calitate. Pentru detalii, vizitaţi secţiunea Servicii.


Ofer mostre gratuite de traducere (test prealabil) pentru potenţialii clienţi sau pentru proiecte de anvergură.


Domeniile de activitate din care pot efectua traduceri sunt următoarele: juridic, administraţie, economie, fiscalitate, finanţe-bănci, audit, marketing, management, software, hardware, statistică, tehnic (energie, construcţii, manuale de utilizare sau de instalare/asamblare), medicină, farmacie, chimie, psihologie, învăţământ, beletristică.


Traduc desigur şi acte personale (acte de stare civilă, diplome, certificate, activitate în muncă, documente fiscale, contracte).Cum lucrez


Deţin mijloace de lucru performante care asigură rapiditatea şi calitatea traducerii.


Lucrez în strânsă legătură cu clientul pentru a putea asigura un nivel înalt de calitate şi respectarea cerinţelor acestuia. Accept glosare de termeni agreaţi de client şi le respect cu stricteţe, drept pentru care am reuşit în acelaşi timp să mulţumesc clientul, dar şi să învăţ foarte multe despre domeniul de activitate al fiecăruia, îmbogăţindu-mi cunoştinţele. Astfel, succesul traducerilor mele este garantat!


În alegerea terminologiei folosesc resurse recunoscute la nivel european şi internaţional (dicţionare, legislaţie, site-urile diverselor instituţii).Îmi preţuiesc clienţii de oriunde ar fi ei...

 
 


Puteţi consulta mai jos autorizaţiile în baza cărora am funcţionat şi funcţionez în prezent.

Valabilitatea autorizaţiei poate fi verificată pe site-ul Ministerului Justiţiei (click aici)

Autorizatie veche
Autorizatie 2012