Tarife traducere autorizată (doar cu ștampila traducătorului)

ENGLEZĂ şi FRANCEZĂ


-
--------------------------------------------

Pagini/comandă |  RON/pagină*
---------------------------------------------
    1 - 2     |    40
---------------------------------------------
    3 - 10    |    35
---------------------------------------------
   11 - 20    |    33
---------------------------------------------
   21 - 30    |    31
--------------------------------------------
   31 - 50    |    29
--------------------------------------------
   51 - ...   |    
27

---------------------------------------------


* O pagină de traducere înseamnă 2000 de caractere (cu spaţii) calculate la textul rezultat în urma traducerii. Oricât de mic ar fi documentul, se taxează min. 1 pagină.

!!! Pentru predare în mai puţin de 24 de ore (în limita posibilităţilor) se adaugă o taxă de urgenţă de 40%.

Pentru texte specializate (domeniul tehnic, medical), la tarifele de mai sus se va aplica suplimentar o taxă ce poate varia între 30-60%, în funcţie de gradul de dificultate al textului.

În cazul traducerilor dintr-o limbă străină în altă limbă străină (
EN-FR sau FR-EN), tariful per pagină va fi majorat cu 50% faţă de traducerea din/în română (EN-RO/RO-EN sau FR-RO/RO-FR).

În cazul în care aveţi nevoie de traducere în mai multe exemplare, taxez 5 RON pentru fiecare exemplar suplimentar. Totuşi, dacă documentul are mai mult de 10 de pagini, taxez 1 RON/pagină pentru fiecare exemplar suplimentar.


În cazul în care traducerea necesită legalizare, vezi secţiunea Traducere legalizată.

NOTĂ: La tarifele de mai sus nu se adaugă TVA.
Tarife actualizate la data: 1 ianuarie 2020.
Apelaţi la mine şi veţi simţi diferenţa!