Tarife traducere autorizată (doar cu ștampila traducătorului)

ENGLEZĂ şi FRANCEZĂ


-
--------------------------------------------

Pagini/comandă |  RON/pagină*
---------------------------------------------
    1 - 2     |    50
---------------------------------------------
    3 - 10    |    45
---------------------------------------------
   11 - 20    |    42
---------------------------------------------
   21 - 30    |    40
--------------------------------------------
   31 - 50    |    38
--------------------------------------------
   51 - ...   |    
36

---------------------------------------------


* O pagină de traducere înseamnă 2000 de caractere (cu spaţii) calculate la textul rezultat în urma traducerii. Oricât de mic ar fi documentul, se taxează min. 1 pagină.

!!! Pentru predare în mai puţin de 24 de ore (în limita posibilităţilor) se adaugă o taxă de urgenţă de 30%.

Pentru texte specializate (domeniul tehnic, medical), la tarifele de mai sus se va aplica suplimentar o taxă ce poate varia între 50-100%, în funcţie de gradul de dificultate al textului.

În cazul traducerilor dintr-o limbă străină în altă limbă străină (
EN-FR sau FR-EN), tariful per pagină va fi majorat cu 50% faţă de traducerea din/în română (EN-RO/RO-EN sau FR-RO/RO-FR).

În cazul în care aveţi nevoie de traducere în mai multe exemplare, taxez 10 RON pentru fiecare exemplar suplimentar. Totuşi, dacă documentul are mai mult de 10 de pagini, taxa va fi 2 RON/pagină pentru exemplarele suplimentare.


În cazul în care traducerea necesită legalizare, vezi secţiunea Traducere legalizată.

NOTĂ: La tarifele de mai sus NU se adaugă TVA.
Tarife actualizate la data: 1 februarie 2024.
Apelaţi la mine şi veţi simţi diferenţa!