Servicii oferite şi costurile lor:


- TRADUCERE autorizată de Ministerul Justiţiei în/din următoarele limbi: EN-RO, RO-EN, FR-RO, RO-FR, EN-FR, FR-EN (pentru costuri, vezi secţiunea Traducere autorizată sau Traducere legalizată, în funcţie de necesitate)

- VERIFICARE (COLATIONARE) TRADUCERI pre-existente, conform combinaţiilor de limbi de mai sus, tariful aplicat fiind 50% din tariful aplicat pentru traducere.

- LEGALIZARE NOTARIALĂ (adică legalizarea semnăturii traducătorului) - deplasare la notar 20 RON.


- COPII LEGALIZATE DUPĂ ACTE EMISE ÎN LIMBĂ STRĂINĂ (sau colaţionare în sprijinul notarului; este necesar ca un traducător autorizat să sprijine notarul în legalizarea unei copii, certificând faptul că ea este conformă cu originalul după verificarea conţinutului ei înainte de a fi legalizată de notar), 10 RON/document + deplasarea la notar (20 RON).


- TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ a traducerii, respectând cu stricteţe aspectul documentului-sursă (formatare, imagini, grafice, diagrame, tabele) – inclusă în preţul traducerii


- INTERPRETARIAT pentru cetățeni străini la: notariate, bănci, poliție, instanțe și alte instituții: 200-250 RON (prima oră, care include deplasarea în București și variază în funcție de distanța de parcurs) + 100 RON (fiecare oră suplimentară)

- LIVRARE - 20 RON sau gratuit (pentru comenzi ce depăşesc 300 RON)


Traducerile pot fi predate în formă tipărită pe hârtie (numai 1 exemplar este gratuit, orice exemplare suplimentare fiind taxate separat) sau prin e-mail (gratuit).

NOTĂ: La tarifele de mai sus nu se adaugă TVA.Mereu în sprijinul dumneavoastră…